Sposób przeprowadzenia badania

Na klatce piersiowej pacjenta, po przygotowaniu skóry (ew. wygoleniu włosów i odtłuszczeniu) przykleja się elektrody. Odpowiednie kable łączą elektrody z rejestratorem. Urządzenie rejestrujące przypinane jest do paska, można zawiesić go w specjalnej torebce na szyi. Rejestrator jest mały i lekki. Stosuje się je w celu wykrycia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Jest to badanie bardzo podobne do EKG – z tą różnicą, że EKG trwa kilka minut, a holter EKG – 24 godziny.
W czasie badania prosimy o prowadzenia dzienniczka pacjenta. Należy zapisywać w nim występujące w czasie rejestracji dolegliwości, koniecznie z zaznaczeniem godziny. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz wykonywania kąpieli, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Badanie trwa 24 godziny lub wiecej.
Badanie nie niesie z sobą żadnego zagrożenia. Może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Holter EKG stosuje się przy monitorowaniu:

  • niektórych wad wrodzonych
  • zaburzeń rytmu serca
  • omdleń i utraty przytomności pochodzenia kardiologicznego
  • choroby wieńcowej
  • stan pozawałowego
  • oceny rytmu serca po wszczepieniu stymulatora.