Szczepienie przeciw grypie dla dorosłych można obecnie zrealizować przy użyciu 4-walentnej inaktywowanej szczepionki podawanej we wstrzyknięciu. Szczepienie to jest zalecane dla całej populacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka narażonych na ciężkie powikłania w przebiegu grypy. Szczepienie przeciw pneumokokom jest zalecane w pierwszej kolejności dla osób w wieku powyżej 50. roku życia oraz pacjentom z chorobami przewlekłymi.

Czy szczepienie jest skuteczne?

Skuteczność szczepionek przeciwko grypie zależy od:

  • wieku – jest większa u starszych dzieci i młodych dorosłych niż w pierwszych 2 latach życia dziecka oraz u osób po 65. roku życia;
  • stanu zdrowia osoby szczepionej – jest większa u osób zdrowych niż chorych na niektóre choroby przewlekłe (p. niżej);
  • zgodności wirusów krążących w środowisku w aktualnym sezonie i zawartych w szczepionce – może się różnić w poszczególnych sezonach grypowych;
  • liczby dawek podanych w przeszłości – zwiększa się nieco z każdym rokiem szczepienia.

Wśród dzieci zaszczepionych przeciwko grypie:

  • 47–76% nie zachoruje na grypę,
  • 77–91% uniknie powikłań grypy ze strony układu oddechowego.

Szczepienie nie zapobiega chorobom grypopodobnym (przeziębieniu) wywołanym przez inne wirusy.