Agnieszka Parzniewska-Doniec

Specjalizacje

protetyka słuchu

znanylekarz

Agnieszka Parzniewska Doniec, logopeda

-

Zabiegi i leczone choroby

  • wady wymowy
  • zaburzenia mowy
  • afazja
  • dysleksja
  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia mowy po udarach
  • zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera
  • niedosłuch
  • badanie słuchu