Anna Metevosyan-Branicka

Specjalizacje

znanylekarz

lek. med. Anna Matevosyan-Braniecka, radiolog

lek. med. Anna Matevosyan-Braniecka jest specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada uprawnienia do wykonywania nieinwazyjnych i bezbolesnych badań ultrasonograficznych wykorzystywanych do diagnozowania chorób układu krążenia oraz oceny stany naczyń krwionośnych metodą Dopplera. Wykonuje również badania z zakresu USG pediatrycznego oraz USG ortopedycznego pozwalające na ocenę stanu tkanek miękkich czy struktur więzadłowych.

Zabiegi i leczone choroby

  • konsultacja radiologiczna
  • badania USG