Rehabilitacja medyczna w Otwocku

Zapraszamy do naszego rehabilitanta medycznego

Rehabilitacja medyczna to zespół działań, które mają spowodować, aby osoba nie w pełni sprawna fizycznie lub psychicznie powróciła do pełnej sprawności lub jej stan poprawił się do najwyższego możliwego stopnia. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez wyspecjalizowanych terapeutów, a w przypadku złożonych schorzeń przez zespół terapeutyczny. W jego skład, w zależności od potrzeb konkretnego pacjenta, wchodzą fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze odpowiednich specjalności, logopedzi, pielęgniarki, psychologowie i inni terapeuci.

Rehabilitacja medyczna to proces, dzięki któremu możliwa jest poprawa stanu zdrowia. Zastosowanie odpowiednich metod rehabilitacji daje możliwość zlikwidowania strat zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, powstałych na skutek różnego rodzaju urazów lub chorób. Najczęściej jednak rehabilitacja kojarzona jest z zajęciami pomagającymi pacjentom wrócić do sprawności po rozmaitych urazach fizycznych bądź długotrwałym unieruchomieniu. Mówimy wtedy o rehabilitacji ortopedycznej, która odbywa się za pomocą ćwiczeń fizycznych oraz specjalistycznego sprzętu. Bardzo często stosowana jest również rehabilitacja neurologiczna mająca zastosowanie w przypadku udarów mózgu, urazów rdzenia kręgowego czy przewlekłych chorób środkowego układu nerwowego. Niemniej ważną formą jest rehabilitacja psychologiczna, która ma ogromne znaczenie podczas całego etapu powrotu do zdrowia. Zastosowanie wszystkich rodzajów rehabilitacji przynosi najlepsze rezultaty pomagając wrócić do oczekiwanego poziomu sprawności.

Wśród osób korzystających z zajęć rehabilitacji ortopedycznej znajdują się pacjenci, którzy powracają do sprawności fizycznej po urazach i długotrwałym unieruchomieniu. Praktycznie każdy przypadek kilkutygodniowego unieruchomienia, czy to kończyny w gipsie w wyniku złamania, czy całego organizmu w przypadku długotrwałej choroby i konieczności leżenia, wymaga stopniowego przywracania do pełnej sprawności sprzed unieruchomienia.

Rehabilitacja ortopedyczna odbywa się za pomocą ćwiczeń fizycznych pod opieką rehabilitanta lub specjalistycznych aparatów, które wykorzystują oddziaływanie na organizm człowieka zjawisk fizycznych.

Rehabilitacja medyczna rozpoczyna się w czasie rozpoznania choroby i konstrukcji planu leczenia. Ma ona na celu jak najszybsze i skuteczne osiągnięcie wydolności psychofizjologicznej w zakresie możliwym w aktualnej sytuacji osoby chorej. Rehabilitacja medyczna jest ściśle związana z jednej strony z metodami leczenia, a z drugiej z rehabilitacją społeczną i psychologiczną. Szerokie wdrażanie i stosowanie rehabilitacji medycznej daje wymierne korzyści w postaci skracania czasu leczenia i powrotu osoby chorej lub niepełnosprawnej do możliwie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej. Osiąganie takiego stanu następuje w kolejności odzyskiwania i utrzymania sprawności samoobsługowej, co z kolei umożliwia poszerzenie zakresu integracji w rodzinie i w społeczeństwie.

Z naciskiem należy podkreślić, że rehabilitacja medyczna a także społeczna i psychologiczna mają charakter specyficzny, indywidualny, ściśle zależny od aktualnej sytuacji osoby chorej, wobec czego trudno jest tutaj stosować szczegółowe schematy. Szeroko zakrojone analizy literatury oraz badania własne dużej populacji osób niepełnosprawnych, utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności ścisłego zespalania od początku leczenia, rehabilitacji medycznej i równocześnie rehabilitacji społecznej oraz psychologicznej.
Pomijanie systemu równoległego stosowania metod leczniczych i rehabilitacyjnych, a szczególnie rehabilitacji społecznej i psychologicznej, znacznie obniża lub nierzadko eliminuje korzystne wyniki leczenia chorego. W środowisku życia, u osób tych często dochodzi do niepełnosprawności wtórnej.